Hjertekohærens - en genvej til ro og overskud

Mar 15, 2022

Kære du

Tak, fordi du læser med her på nyhedsbrevet og på bloggen.

I dag har jeg lyst til at dele en genvej til, at du kan finde mere ro og overskud i dit liv.

Jeg blev smittet med Corona i uge 6, hvilket resulterede i, at jeg måtte vinke farvel til skiferien og måtte nøjes med at sende familien afsted. I den forbindelse blev jeg igen bekræftet i, hvordan træningen i hjertekohærens hjælper til ubesværet at transformere følelser og give slip - vel og mærke uden blot at ignorere eller dulme det svære. 

Ved bevidst at kultivere hjertefølelser, kan vi mindske stress og øge følelsen af indre ro, overskud og trivsel - det er da ret genialt. Og jeg synes altid, at det er fascinerende, når forskningen bekræfter det, vi faktisk godt ved intuitivt.

Hvis du ikke har tid eller lyst til at læse hele bloggen, er der til sidst i bloggen en let og meget effektiv øvelse, som hjælper dig til at skabe hjertekohærens (og dermed indre ro og overskud).

HeartMath Institute har siden 1991 forsket meget i, hvordan vores følelsesmæssige tilstand påvirker både hjertet, hjerne og hele vores fysiologiske tilstand.

Vi har i mange år vidst, at hjertet og hjernen kommunikerer med hinanden af forskellige veje. Kommunikationen foregår bl.a. gennem nervefibre i det, man kalder det autonome nervesystem (den del af vores nervesystem, der er uden for vores viljes kontrol). Forskning har vist at 90 % af denne kommunikation foregår fra hjertet til hjernen gennem nervefibre i det parasympatiske nervesystem (her er nervus Vagus den vigtigste vej for kommunikationen).

Udtrykket hjertekohærens refererer lidt forenklet til, at hjertet slår så harmonisk og optimalt som muligt. Når der er hjertekohærens, vil dette kommunikeres direkte til vigtige områder af hjernen. Det vil dæmpe aktiviteten i amygdala (vores alarmcentral) og vil bedre funktioner som selv-regulering, stress-regulering og kognitive funktioner. 

Så når hjertet er kohærent, vil det direkte påvirke hjernen til også at blive mere kohærent, og det betyder bedre funktion af hjernen. Vi vil opleve mere indre ro, mere overskud og bedre trivsel.

Samtidig vil der også blive sendt information fra hjertet til de forskellige steder i kroppen, og der vil skabes mere balancerede funktioner af diverse organer.

En af de vigtigste faktorer i forhold til, om vi er i en tilstand af hjertekohærens, har vist sig at være vores følelsesmæssige tilstand.
Det jeg kalder hjertefølelser medfører mere hjertekohærens. Hjertefølelser er følelser som fx taknemlighed, kærlighed, medfølelse, glæde, lethed, frihed, gavmildhed, og venlighed.
Stress-følelser, eller det man kan kalde toksiske eller drænende følelser, skaber omgående en kaotisk og inkohærent hjerterytme. Det er bl.a. følelser som utålmodighed, frustration, vrede, frygt, bekymring, skyldfølelse, skamfølelse og mindreværdsfølelse.

Det betyder, at vi med fordel kan lære bevidst at kultivere hjertefølelserne og lære bevidst at transformere de drænende følelser. Det betyder IKKE, at vi skal lukke af for visse følelser - processen med at transformere de drænende følelser handler om at øge vores bevidsthed om, hvornår vi føler dem og så afkorte tidsrummet for, hvor længe vi er i denne følelsesmæssige tilstand. Ofte har vi en ubevidst tendens til at fodre disse følelser gennem vores tænkning og gennem gamle overbevisninger, så vi kommer ind i en nedadgående spiral, hvor vi kan hænge fast i drænende følelser i timevis - eller måske dagevis. Og det har en kæmpe omkostning for vores trivsel og helbred.

En af de øvelser, som jeg selv bruger rigtig meget, er udviklet af HeartMath Institute og er let at gå til og kan gøres kortere eller længere tid. Det er en god ide at gøre det mange gange om dagen, når vi vil lære det - på den måde kommer det hurtigere til at sidde som en ny automatiseret strategi, og dermed bliver det lettere at anvende i  akutte situationer.

”Heart Lock-In” teknikken.

 1. Læg din hånd eller begge hænder over dit hjerteområde (som ligger lige bag brystbenet) og bring hele din opmærksomhed til området – bare sans det.
  Lad dit åndedræt være lidt dybere og langsommere end vanligt. Find din egen rytme, som er behagelig og beroligende for dig. 
 1. Forestil dig nu, at du trækker vejret ind og ud af hjerteområdet – ånde ind i hjerteområdet og ånde ud fra hjerteområdet.
 2. Behold fortsat din hånd eller dine hænder over hjerteområdet. Genkald dig nu følelsen af taknemlighed, kærlighed, medfølelse eller omsorgsfuldhed (eller en anden hjertefølelser) og mærk den i dit hjerteområde. (Hvis det er svært for dig at genkalde dig følelsen, kan det være en hjælp at tænke på en person eller et dyr, som du helt uvilkårligt bliver varm om hjertet af at tænke på – se personen eller dyret for dig og kom på den måde i kontakt med hjertefølelsen.)
  Lad følelsen fylde og bare sans det i hjerteområdet.
  Bare træk vejret ind og ud af dit hjerteområde mens du mærker følelsen, så godt du kan.
 3. Lad nu hjertefølelsen stråle ud fra dit hjerteområde og ud i hele din krop og lad hjertefølelsen stråle ud fra dig og ud i dine omgivelser - så langt du har lyst, eller som du formår og så blot sidde en stund stille på denne måde (for nogen kan det være lettest at forestille sig, at man på indåndingen fylder hjerteområdet med følelsen og på udåndingen spreder følelsen ud i kroppen ….og måske ud i omgivelserne…. måske startende med til en de holder af)
  Sid på denne måde så længe, du har lyst eller brug for det.

 

Jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse med øvelsen - tag dig tid til at prøve det af, for det er en utrolig hjælpsom lille øvelse.

Kærlige forårshilsner herfra

Helle

Close

Nyhedsbrev Fra Heartbased Life

Hvis du er interesseret i at vide mere om Mindfulness, Compassion og Hjerteintelligens så følg med her.