Om Helle Lisle
Vision for Heartbased Life

 

 

Om Helle

I 2018 gik en stor drøm i opfyldelse. Jeg grundlagde Heartbased Life og valgte at følge min passion om at udbrede kendskabet til compassion, hjerteintelligens, bevidsthedsudvikling og mindfulness.

Og i 2020 gik en ny drøm i opfyldelse - udgivelsen af min bog: "Mindfulness & Compassion - en vej til mere nærvær og livsglæde".

Så nu hjælper og inspirerer jeg mennesker til at leve et liv præget af nærvær, livsglæde og kærlig bevidsthed. Et liv, hvor vi har modet til at stå stærkt i vores autentiske selv, og lader os guide af vores hjerter. På den måde er vi medskaber af vores liv og kan leve vores fulde potentiale.

* Jeg arbejder med at øge bevidsthedsniveauet, så vi kan træffe flere bevidste valg.

*Jeg arbejder med sindet, så vi gennem et ændret mindset og perspektiv kan skabe den forandring vi drømmer om. Vi lærer at se nye muligheder i stedet for at lade os begrænse af gamle overbevisninger og vaner.

*Jeg arbejder med følelserne, så vi bliver bedre til at regulere disse og bevidst træner at fremme hjertefølelserne – fx glæden, kærligheden, medfølelsen og taknemligheden.

*Jeg arbejder med vores iboende hjerteintelligens, som giver os adgang til vores iboende visdom og intuition.

*Jeg medinddrager også gerne mere spirituelle aspekter, hvis du er åben for det.

 Mit ønsker er at mange flere mennesker får mulighed for at leve det liv de drømmer om – et liv uden stress og manglende trivsel og med bevidst nærvær, livsglæde og en dyb følelse af  mening

 

Jeg er speciallæge i psykiatri og har siden 2005 arbejdet i min egen klinik, i årene 2005 - 2014 under sygesikringen i Fredericia og efter følgende fra 2014 i Vejle uden for sygesikringen. Jeg har gennem alle årene primært haft fokus på den terapeutiske del af arbejdet.

Jeg har en bred kognitiv uddannelse og er godkendt som kognitiv terapeut og supervisor. Jeg har desuden arbejdet med mindfulness siden 2005 og har stor erfaring med såvel individuelle forløb som gruppeforløb i mindfulness samt foredrag/workshops om mindfulness.

Siden 2008 har jeg arbejdet rigtig meget med Compassion - dette både i individuelle forløb, i gruppeforløb og på workshops/retreats.

Senest har jeg udforsket områder som hjerteintelligens og energiarbejde.

Privat er jeg mor til 2 skønne voksne drenge og gift på 30. år. Vi bor på landet, så jeg er så utrolig heldig dagligt at være omgivet af natur og masser af ro.

Se mere om mit CV HER

Vision for Heartbased Life

Mit ønske er at gøre en positiv forskel i verden, så mange flere mennesker lever deres fulde potentiale og bliver medskabere af det liv, de drømmer om. Jeg ønsker at være en stemme for øget bevidsthed og kærlighed i verden.

Min overbevisning er, at udvikling og forandring starter hos hver enkelt af os.

Jeg tror på et paradigmeskifte i retning af, at vi erkender nødvendigheden af og potentialet i at øge vores bevidsthed, at ændre vores mindset og genfinde kontakten til hjertets intuitive visdom. 
At vi tager et bevidst valg om at se livet som en gave, hvor vi virkelig husker at leve det og ikke bare "overleve i det".

Som formidler, inspirator og mentor hjælper jeg mennesker til at skabe den forandring og personlige udvikling, der gør det muligt for dem, at skabe det liv, DE virkelig ønsker.

Jeg ved, at du gennem indre arbejde kan skabe en øget bevidsthed, en ændring af gamle mindset og programmer og en dyb accept og kærlighed til dig selv og andre.
Ved at genfinde og styrke kontakten til din essens - dit autentiske selv - kommer du til at stå stærkt i dig selv, så du kan leve DIT liv i overensstemmelse med DINE værdier og drømme.