Tillad dig selv at være glad

Mar 02, 2021

Kære læser

Tak fordi du læser med på min blog, det er jeg rigtig glad for.

Så er vi netop trådt ind i foråret, som måske i år har ekstra stor betydning for mange af os. Fornemmelsen af ny energi, livskraft og lys - nok noget de fleste af os lige nu har ekstra meget brug for i disse tider, hvor restriktionerne fortsat har tag i vores hverdag og vores måde at være sammen på.

Jeg indrømmer blankt, at jeg virkelig har dage, hvor Corona-trætheden kan få tag i mig - jeg savner SÅ meget at kunne omgås andre mennesker med kram og knus og uden at skulle tænke i afstand og ansigtsmasker. Vi mennesker er nu engang "flokdyr", og den nære kontakt og udveksling med andre mennesker er med til at sikre vores trivsel.

Nedlukningen har til gengæld også givet mulighed for mere stilletid og mere refleksion.
I den forbindelse stødte jeg igen på Bronnie Ware's vigtige budskab, som jeg i dag vil dele med jer. Og vi VED det jo godt, men det er bare så let at glemme det i hverdagens travlhed, rutiner og lange to-do-lister

De 5 ting døende mennesker fortryder mest.

Den australske sygeplejerske Bronnie Ware arbejdede i en årrække på et hospice, hvor hun plejede mennesker, der lå for døden. Hun spurgte dem, hvad de fortrød mest i deres liv og overraskende nok, var det de samme fem svar, der gik igen og igen blandt de døende.

I bogen ”De 5 ting døende fortryder mest” deler hun ud af sine oplevelser og de guldkorn, hun fik med. Og hun reflekterer over, hvordan man kan lære af de døendes erfaring og selv blive bedre til bevidst at prioritere i sit liv, så man fortryder mindre, lever mere autentisk og bliver et friere og gladere menneske.

De 5 ting, som mennesker der ligger for døden fortryder mest, er:

1. Jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være gladere. 

Bronnie Ware fortæller, at rigtig mange af dem, hun spurgte, ikke havde været klar over, at ”happiness is a choice”. De havde levet efter gamle mønstre, regler og overbevisninger, som ikke engang stemte overens med deres værdier, men som lå programmeret i deres underbevidsthed. Ubevidst var de kommet til at vælge det velkendte og trygge frem for det, der ville have bidraget til øget livsglæde. 
Vi kan ikke vælge eller forudse, hvad vores liv vil byde på af smerte og udfordringer, men vi har altid et valg i forhold til, hvordan vi vil respondere på det.
Hun råder os til bevidst at vælge at være glade - og bevidst at tage valg, der bringer glæde. At vi dagligt vælger at prioritere det, der fremmer de positive følelser i vores liv – musik, natur, meditation, kreativitet, bøger, venner etc. At vi hver dag er opmærksomme på at vælge det til, som får os til at føle os glade (og gode nok som vi er) og hjælper os til at se det gode i os selv og  i andre. 
At vi lever vores liv fuldt ud – uden fortrydelse.

 2. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, hvor jeg var tro mod mig selv og ikke det liv, som andre forventede af mig.

Hun råder os til at være os selv – til at stå i os selv og følge vores egen livsvej. At gøre det, som er rigtigt for os i stedet for at slå os til tåls med det liv, der måske forventes af os (det kan både være forventninger fra os selv, fra andre og forventninger om at leve op til normen i vores kultur).
Hun beskriver i bogen, hvordan rigtig mange mennesker kun sjældent havde udlevet blot halvdelen af deres drømme, og at de ikke var bevidste om, at det skyldtes de valg, de selv havde taget – eller ikke taget.

3. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så hårdt.

De døende gav udtryk for, at de var gået glip af så meget i deres relationer og venskaber simpelthen fordi, de arbejdede så meget. Så vi må minde os selv om vigtigheden af at prioritere, hvad det er, vi vil bruge vores tid og vores energi på.
At vi husker at prioritere dem, vi holder af og prioriterer at gøre det i vores liv, som gør os glade.

4. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at udtrykke mine følelser.

Bronnie Ware beskriver, hvordan mange gav udtryk for, at de havde undertrykt deres følelser – fx med det formål at undgå konflikter med andre og for at passe ind. Det betød til gengæld, at de havde givet køb på at være deres autentiske selv.
Hun råder os til at give udtryk for, hvem vi virkelig er og leve fra sandheden i os selv. At tale vores sandhed.

5. Jeg ville ønske, at jeg havde bevaret kontakten med mine venner.

De døende beskrev, at de ofte ikke erkendte værdien af venskaber, før de lå for døden. Mange kunne beskrive, hvordan de uden at tænke over det var blevet så optaget af deres eget liv, at de havde glemt at pleje dyrebare venskaber.
Det er et stærkt budskab, som står ekstra vigtigt, når vi sammenholder det med vores viden om, at netop gode relationer fremmer vores livskvalitet, livslængde og både mentale og fysiske helbred.

 

Og lad os så hver især med udgangspunkt i Bronnie Ware's observationer at reflektere over, om vi skal have lavet justeringer i vores liv.
Ikke for at kritisere os selv eller forfalde til skyldfølelse eller selvbebrejdelser - MEN for igen og igen at tune ind i vores iboende viden om, at vi har evnen og kraften til hver dag at træffe små valg, der til sammen former vores liv i den retning, der er sand for os.

Et skridt af gangen - et valg af gangen - og gerne med et smil på læben, så går det meget lettere.

Kærlige tanker Helle 

Close

Nyhedsbrev Fra Heartbased Life

Hvis du er interesseret i at vide mere om Mindfulness, Compassion og Hjerteintelligens så følg med her.